Impressie van de contactdag van 19 maart 2016
Verslag van Agnes van der Sanden, foto's van Peter van Nies


Op zaterdag 19 maart 2016 kwamen we met 18 personen samen in "De Deel" te IJsselstein (U), om het wel en wee van de postzegelgroep te bespreken en te genieten van de lezing van Ton Plug over zijn Surinaamse avonturen.
Tom Loorij verraste de groep met een mooi bericht: er staat een boek op stapel over de Nederlandse vogels op postzegels, welgeteld 260 soorten. Bij dat boek heeft Tom een grote inbreng. Ongezien tekenen de 18 aanwezigen de voorintekenlijst, vertrouwend op Tomís deskundige inzet.

Daarna gaat de volledige aandacht naar de presentatie van Ton. Al 15 jaar reist hij regelmatig naar Suriname in het kader van zijn werk. Daarbij neemt hij ook wat tijd om het land, de mensen en de natuur steeds wat beter te leren kennen.
Het resultaat daarvan kunnen we ruim bewonderen. Bijzondere aandacht krijgen de vogelpostzegels van Suriname. Vooral de naamgeving op en de verkrijgbaarheid van de zegels krijgt de aandacht. Hij heeft zoveel te vertellen en te laten zien, dat er voor het ruilen en zoeken in het ruilmateriaal weinig tot geen tijd rest. Geen van de aanwezigen heeft daar moeite mee.

Gezamelijk wordt besloten de najaarsbijeenkomst op zaterdag 5 november weer bij KPJ de Deel te organiseren.

(Klik op de foto's voor een grotere versie)