Impressie van de contactdag van 5 november 2016
Verslag van Agnes van der Sanden, foto's van Henriëtte van Nies


Het programma voor deze najaarsbijeenkomst levert de in totaal vijftien aanwezigen veel stof tot bespreken en nadenken.

Na opening en mededelingen door Gerard Kolman, komt Peter van Nies aan het woord met nieuws uit de Motivgruppe.
De voorzitter van de groep, Karl-Heinz Neues, heeft meegedeeld met onmiddellijke ingang zijn functie neer te willen leggen. Een duidelijke reden voor die beslissing heeft hij niet gegeven. De zoektocht naar een opvolger is in gang gezet en uiteraard wordt daartoe vooral in Duitsland gezocht. In de tussentijd zal Harald Friemann als interim-voorzitter fungeren.

Wat betekent dit voor de Motivgruppe?
Een ding is duidelijk: tot en met het Jahrestreffen, donderdag 4 t/m zondag 7 mei 2017, verandert er niets. Tijdens die dagen zal blijken of er een nieuwe voorzitter is of wordt gevonden. Zo niet, wat zijn dan de mogelijke gevolgen voor de Motivgruppe? En wat betekent e.e.a. voor onze ‘afdeling’?
Bovengenoemde voorzitter heeft al eens de vraag voorgelegd, waarom wij niet een eigen groep zouden oprichten i.p.v. aan te haken bij de Duitse groep. Een vraag die zeker dringend wordt als de Motivgruppe wellicht door de ontstane crisis ophoudt te bestaan.
Het Jahrestreffen, dat zeker doorgang vindt, zal uitsluitsel moeten geven. Met de uitkomsten van het Jahrestreffen zal de groep als geheel aan het werk moeten. Ook wij als ‘afdeling’.
Daarom zal onze voorjaarsbijeenkomst, zaterdag 20 mei 2017 bij KPJ de Deel te IJsselstein (U), geheel in het teken staan van ons voortbestaan, wel of niet onder de paraplu van de Motivgruppe.

Tom Loorij geeft vervolgens een uitgebreide kijk op het werk aan het boek "Vogels op de vierkante centimeter". In het boek worden 265 soorten besproken met afbeeldingen van postzegels uit 108 landen. Omdat er van 8 soorten geen goede afbeelding -op postzegel- te vinden was, zijn kunstenaars bereid gevonden een tekening te maken. Met behulp daarvan zijn persoonlijke postzegels gemaakt.
Er zijn hoge eisen gesteld aan zowel de begeleidende tekst als aan de afbeeldingen. Het resultaat is een vuistdik handboek. De presentatie vindt plaats tijdens de Boekenweek 2017. Tijdens het Jahrestreffen kan het boek worden gekocht voor € 32,50. Portokosten worden dan uitgespaard. Voor onze leden is het boek te bestellen voor € 37,50, inclusief verzendkosten. Andere belangstellenden betalen voor het boek € 47,50.
In museum Meermanno, Den Haag, zal een kleine tentoonstelling rond het boek worden samengesteld.

Over het Jahrestreffen 2017 is al het een en ander verschenen. We hopen op een grote Nederlands / Belgische opkomst. Het excursieprogramma garandeert optimaal vogelplezier. Reservering bij het hotel is mogelijk tot 31 januari 2017, onder vermelding van ‘Motivgruppe Ornithologie’.

We zijn blij Henk den Duijn te mogen verwelkomen met zijn lezing Vogels in de filatelie. Deze lezing, vooral bedoeld als inspiratiebron voor beginnende filatelisten, biedt ook de aanwezigen een verfrissende, andere kijk op deze manier van vogelpostzegels verzamelen.

Na de lunch wordt nog kort gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot ruilen.


(Klik op de foto's voor een grotere versie)