Nieuw vogelboek: " Vogels op de cm2 "
Mede samengesteld door ons lid Tom Loorij


Van vogels krijg je nooit genoeg, van vogels kijken ook niet, van vogelafbeeldingen evenmin. Dit boekje bundelt de kennis van Sovon, de liefde voor de vogelafbeelding en de filatelie, daar waar het de vogelzegel betreft. Een vogelwereld op de cm2, met een keur aan technieken en uitdrukkingsvormen, een reis door de tijd van het vogeltekenen. Afgebeeld zijn 266 vogelsoorten die min of meer algemeen als broedvogel, doortrekker en/of wintergast in Nederland voorkomen, aangevuld met een aantal zeldzamere soorten, en dat alles in alfabetische volgorde. Van 8 soorten waarvan geen zegel bestaat, hebben bekende tekenaars mooie tekeningen gemaakt die zijn gebruikt om een Persoonlijke Postzegel te laten maken.

Vogels kennen geen grenzen en u vindt dan ook afbeeldingen uit 108 verschillende landen. Elke zegel is voorzien van de meest actuele kennis over de soort, verzorgd door Sovon en ook filatelistische informatie over van waar, waarom en wie.
Maar vooral is dit een boek dat de schoonheid laat zien van het gevecht op de kleine ruimte dat de postzegel toch is. Siegfried Woldhek noemt het in zijn voorwoord "een genoegen om te zien welke verschillende oplossingen er gevonden zijn om een paar vierkante centimeters op een aantrekkelijke manier te vullen met een vogel". En directeur Sovon Theo Verstrael noemt de uitgave "een strak geordend overzicht van de Nederlandse avifauna en een genot voor het oog".

Het boek verschijnt op 20 maart 2017 in de boekhandel, en zal ca. 558 bladzijden gaan tellen, om en om een bladzijde voor de tekst en een bladzijde voor de zegel. Het zal 17 x 12 cm groot zijn en ruim 6 cm dik! De winkelprijs zal € 49,50 bedragen.

Voor Nederlandse leden van de Motiefgroep Ornithologie bestaat de mogelijkheid om met een flinke korting voor in te tekenen op het boek. De prijs zal dan slechts € 37,50 bedragen, inclusief verzendkosten! Deze voorintekenmogelijkheid is geldig t/m 15 februari 2017.
Ook is het voor onze leden mogelijk het boek bij Tom Loorij (Rozentuin 31, 2272 XA Voorburg) na afspraak per email af te halen, of het tijdens ons komende Jahrestreffen in Oeding af te halen. Zij besparen daarmee de verzendkosten en het boek kost dan slechts € 32,50.
Heeft u interesse in het boek, dan kunt u zich per email bij Tom Loorij melden (tloorij@xs4all.nl) onder vermelding van naam en adresgegevens en de wijze van bezorging (opsturen of afhalen).

N.B.: Degenen die het boek willen aanschaffen krijgen nog nader bericht over de wijze van betaling.


(Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie)